Diagnostyka

Badanie krok po kroku

Kluczem do skutecznego zdiagnozowania żylaków nóg jest specjalistyczne badanie, które pozwoli lekarzowi określić stan naczyń krwionośnych pacjenta. U chorych kwalifikowanych do leczenia zabiegowego aktualnie obowiązującym standardem niezbędnym do właściwego zaplanowania zabiegu jest badanie żył kończyn dolnych USG Doppler. W uzasadnionych sytuacjach klinicznych istnieją również wskazania do wykonania tego badania u chorych, u których nie rozważa się leczenia zabiegowego.

 

Jak przygotować się do badania?

Diagnostyka-1 sBadanie dopplerowskie jest nieinwazyjne, bezbolesne i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Badanie wymaga oceny kończyny dolnej od pachwiny do kostki. W związku z tym jest pomocne założenie odzieży umożliwiającej szybkie rozebranie i ubranie kończyn dolnych.

 

Opis badania

Pełna i wiarygodna ocena układu żylnego kończyn dolnych wymaga przeprowadzenia badania w pozycji stojącej. W pewnych uzasadnionych przypadkach badanie może być przeprowadzone na leżąco. Na badane nogi zostaje naniesiony, neutralny i łatwo zmywalny żel. Podczas badania dopplerowskiego głowica aparatu ultrasonograficznego jest w pełnym kontakcie z powierzchnią skóry.

Badanie odbywa się poprzez przesuwanie głowicy USG wzdłuż nóg pacjenta, od pachwiny do kostki. W pewnych przypadkach może zaistnieć konieczność zbadania również podbrzusza i brzucha. Uzyskany w ten sposób obraz naczyń krwionośnych jest wyświetlany na ekranie aparatu ultrasonograficznego. Wynik badania przekazywany jest pacjentowi w formie opisu do którego mogą być dołączone wydruki obrazów ultrasonograficznych.

 

Podczas badania dopplerowskiego oceniane są takie parametry jak:

  • drożność naczyń układu żył głębokich i powierzchownych
  • obecność, rozległość i charakter ewentualnych skrzeplinzwrotny przepływ krwi (refluks) w żyłach układu głębokiego i powierzchownego z określeniem jego stopnia
  • występowanie patologii w obrębie zastawek

 

Co będzie robił lekarz

Doppler-2 sPodczas badania USG lekarz nakłada na skórę pacjenta specjalny żel, ułatwiający przenikanie fali ultradźwiękowej. Zasadnicza część badania odbywa się poprzez przesuwanie głowicy aparatu ultrasonograficznego wzdłuż nóg. Na podstawie uzyskanego obrazu oraz efektów dźwiękowych, lekarz ocenia wygląd naczyń oraz przepływy krwi. Dzięki temu, wykonujący badanie może stwierdzić, gdzie krew płynie wolniej, gdzie szybciej, a gdzie może się cofać.

 

Po zakończeniu badania pacjent od razu jest wstępnie informowany o swoich wynikach, dostaje je także po badaniu lub później w formie opisu, co jest najważniejsze. W zależności od typu urządzenia, którym przeprowadzane jest badanie, do opisu może być dołączony wykres lub diagram przedstawiający wszelkie zmiany żylne, ich umiejscowienie oraz wygląd.

 

Doppler

Badanie USG Dopplera jest jednym z podstawowych w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala ono zobrazować i ocenić przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Dzięki niemu możliwe jest wczesne wykrycie nawet drobnych zmian żylnych.

Podczas badania ultradźwięki odbite od poruszającej się masy krwinkowej powracają do sondy z inną niż wyjściowa częstotliwością. Różnica tych częstotliwości jest podstawą uzyskiwania obrazów dopplerowskich.

Badanie dopplerowskie jest nieinwazyjne, bezbolesne. W przypadku pełnej oceny żył kończyn dolnych powinno odbywać się w pozycji stojącej. Nie wymaga też specjalnego przygotowania i nie jest w żaden sposób szkodliwe.

 

przeplywy zylnePrzepływy żylne

Podstawowym badaniem układu żylnego jest USG Doppler, czyli badanie przepływów żylnych. Pozwala ono określić stan naczyń żylnych powierzchownych i głębokich, oraz ustalić rodzaj i stopień ich uszkodzenia. Dzięki analizie wyników badania, lekarz może wybrać odpowiedni sposób leczenia danego pacjenta.

 

 

 

Test

test

Zapytaj eksperta

Jak leczyć?

jakLeczyc