przedszkole

Dlaczego wybrać przedszkole prywatne?

Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które ukończyły 6. rok życia. Edukacja przedszkolna w okresie tzw. “zerówki” wiąże się z realizacją oświatowego programu nauczania. Nie ulega wątpliwości, że istotne znaczenie w tym okresie dorastania pełni także socjalizacja, możliwość poznawania rówieśników czy nauka samodzielności i empatii. Mimo że edukacja przedszkolna poniżej 6. roku życia nie jest obowiązkiem z prawnego punktu widzenia, wiele rodziców decyduje się więc posłać swoją pociechę do placówki znacznie wcześniej. Pojawia się jednak pytanie, jaki typ przedszkola wybrać – publiczne czy niepubliczne.

Przedszkole prywatne w Legnicy – indywidualne podejście kadry pracowniczej

Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć zapisanie dziecka do przedszkola prywatnego. Legnica to jedno z wielu miast w Polsce, w których działają niepubliczne placówki. Badania wykazują, że wczesne rozpoczęcie edukacji u dziecka ma ogromne znaczenie w kontekście przyswajalności wiedzy w późniejszych etapach nauki. Należy jednak pamiętać, że w okresie przedszkolnym prymarne znaczenie ma socjalizacja i asymilacja z innymi przedszkolakami. Do prywatnych przedszkoli uczęszcza zwykle mniejsza grupa dzieci. Dzięki temu każdy maluch ma zapewnione indywidualne podejście kadry pedagogicznej i jednocześnie dogodne warunki do poznawania rówieśników.

Rozwój pasji i zainteresowań w przedszkolach prywatnych | Legnica

Możliwość poznawania zainteresowań oraz rozwijania swoich pierwszych pasji to aspekty, o które szczególnie dbają placówki prywatne podczas realizacji programu nauczania przedszkolnego. Sposób prowadzenia zajęć i opieka sprawowana nad dziećmi w niepublicznych przedszkolach znacząco różni się od tradycyjnej struktury stosowanej w placówkach publicznych. Fundamentalną różnicę stanowi jakość nauczania i zakres programowy. Dzieci mają możliwość wyboru spośród wielu ciekawych aktywności. Nauka języków obcych, muzyka, informatyka, zajęcia sportowe czy artystyczne to tylko niektóre z aktywności, jakie mogą wybrać dla pociechy rodzice. Dzięki temu mają oni pewność, że dziecko edukuje się w środowisku, które jest bliskie jego zainteresowaniom. Nie musi wychodzić ze strefy komfortu i zmuszać do aktywności, które wywołują w nim lęk, niechęć czy znudzenie.

Całoroczny system nauczania – przedszkole prywatne | Legnica

Decyzja o zapisaniu dziecka do przedszkola często uwarunkowana jest także obowiązkami zawodowymi. Godziny pracy w niepublicznych placówkach są dużym ułatwieniem dla rodziców, którzy szukają sposobu na pogodzenie pracy etatowej z opieką nad pociechą. Prywatne przedszkola dostępne są także w okresie ferii i wakacji. Dzieci mogą korzystać z atrakcji, jakie dostępne są w niepublicznych placówkach przez cały rok. Minimalizuje to konieczność zatrudniania opiekunki lub angażowania znajomych/członków rodziny w opiekę nad dzieckiem na czas nieobecności rodziców w domu. Wszystkie te udogodnienia sprawiają, że prywatne przedszkola z roku na rok zyskują coraz większą popularność.