szkolenia

Czy szkolenia bhp mogą odbywać się online?

Zapewnienie pracownikowi odpowiedniego przeszkolenia przed rozpoczęciem przez niego pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Przygotowuje pracownika do pracy na określonym stanowisku i zapoznaje z zasadami bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. 

Szkolenia BHP są obowiązkiem każdego pracownika. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi pierwsze szkolenie przed rozpoczęciem pracy, a także szkolenia przypominające nie rzadziej niż co 3 lata. Jest to niezwykle ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zaznajomienia nowego członka zespołu z zagrożeniami związanymi z jego stanowiskiem. Takie szkolenia mogą odbywać się w formie stacjonarnej, jednak coraz częściej oferowane jest także szkolenie BHP online. 

Czym jest szkolenie BHP?

Instruktaż ma na celu zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Ponadto zaznajamia go z zagrożeniami mogącymi wystąpić w czasie wykonywania pracy lub związanych z długotrwałym wykonywaniem konkretnego zawodu. Każdy pracownik ma obowiązek przejść taki kurs przed przystąpieniem do pracy. Pracownik jest zapoznawany z kodeksem pracy, regulaminem zakładu i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo uzyskuje informację na temat specyfikacji swojego stanowiska  pracy, zagrożeń z nim związanych, obsługi maszyn i środków ochronnych, jakie należy stosować w celu zachowania bezpieczeństwa. Taki kurs może zostać przeprowadzony przez pracodawcę lub inspektora BHP w godzinach pracy, ale również jako szkolenie BHP online. 

Rodzaje szkoleń BHP

Każdy pracownik ma obowiązek odbycia szkolenia BHP przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca musi umożliwić taki instruktaż w godzinach pracy. Jednak szkolenie nie jest bezterminowe i jego ważność upływa po 12 miesiącach. Następnie konieczne jest wykonanie kursu przypominającego, który należy odbywać regularnie w odstępach zależących od specyfikacji danego zawodu. Szkolenia BHP można podzielić na:

  • wstępne — przeprowadzane przed przystąpieniem do pracy przez pracownika. Ma na celu zaznajomienie z kodeksem pracy, regulaminem wewnątrzzakładowym, specyfikacją pracy, ewentualną obsługą maszyn i udzielaniem pierwszej pomocy. Ważność takiego kurs to zazwyczaj 12 miesięcy. Po takim czasie konieczne jest przeprowadzenie szkolenia okresowego.
  • okresowe — szkolenie przypominające mające na celu uaktualnienie i umocnienie wcześniej zdobytej wiedzy. Przeprowadzane z częstotliwością zależną od rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku pracowników narażonych na szczególne niebezpieczeństwo konieczne jest przeprowadzanie kursu co 1 rok, inni pracownicy co 3 lata, a osoby pracujące na stanowiskach administarcyjno-biurowych co 6 lat.

Szkolenie BHP online

Szkolenie można przeprowadzać w dowolnej formie – kursu, seminarium lub jako szkolenie BHP online. Ostatni sposób pozwala zaoszczędzić czas i usprawnić cały proces. Można także łączyć formę stacjonarną z kursem online. Duża oferta firm specjalizujących się w tego typu szkoleniach pozwala na wybranie przez pracodawcę oferty dostosowanej do jego potrzeb. Zazwyczaj w ofercie dostępne są kursy dla pracowników i pracodawców, a także testy BHP.