sprzątanie

Kiedy skorzystać z usług sprzątania wspólnot mieszkaniowych?

Jednym z istotnych elementów efektywnego zarządzania wspólnotą mieszkaniową jest sprzątanie infrastruktury i powierzchni wspólnych. Nawet najnowocześniejsze, przyjazne mieszkańcom otoczenie nie spełni swojego zadania, jeśli będzie panował w nim nieład i brud. Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych w Gdańsku najwygodniej powierzyć jest wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Kiedy należy zdecydować się na takie rozwiązanie i co wchodzi w zakres obowiązków firmy sprzątającej?

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych Gdańsk – kiedy konieczne jest zatrudnienie firmy zewnętrznej?

Wspólnoty mieszkaniowe posiadają zazwyczaj przestrzenie wspólne, wymagające utrzymania w porządku i czystości.  Trudno wyobrazić sobie, aby zajmowali się tym  sami członkowie wspólnoty. Do posprzątania dużych powierzchni klatek schodowych, wiat na śmietniki, ale również terenów zieleni czy wspólnotowych placów zabaw, konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi, środków czystości, czasu oraz doświadczonych pracowników.

Wszelkie prace porządkowe powinny być wykonywane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczały komfort lokatorów. Firmy zewnętrzne zwykle sprzątają w czasie, kiedy większość mieszkańców opuszcza teren wspólnoty, udając się do pracy. Wydaje się więc, że sprzątanie wspólnot mieszkaniowych Gdańsk należy powierzyć  podmiotowi świadczącemu tego rodzaju usługi, kiedy tylko wspólnota rozpocznie funkcjonowanie. Nie sposób wyobrazić sobie możliwości komfortowego przebywania w budynkach lub na terenach wspólnych, jeśli nie będą one utrzymane w porządku i właściwym stanie technicznym.

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych – Gdańsk – nie tylko klatki schodowe

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych w Gdańsku zwykle kojarzone jest przede wszystkim z dbaniem o czystość i porządek na klatkach schodowych. Nic dziwnego, ponieważ to właśnie wspólna klatka schodowa stanowi wizytówkę budynku mieszkalnego. Poza tym jest to miejsce wyjątkowo intensywnie eksploatowane.  Schodami codziennie przechodzi wiele osób, pozostawiających na klatce nie tylko piasek, ale także inne zabrudzenia, wnoszone na butach. Jednak czyszczenia wymagają nie tylko schody. Klatki schodowe to również poręcze, okna, drzwi wejściowe czy lamperie… Wszystkie te elementy wymagają czyszczenia i częstej dezynfekcji, żeby zapewnić mieszkańcom nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo.

Sprzątania wymagają jednak również inne obszary wspólne. Piwnice często stają się graciarnią i magazynem niepotrzebnych sprzętów. Niesprzątane, bywają zasiedlane przez gryzonie, których usuwanie wiąże się z kosztami i dodatkowymi kłopotami. Podobnie wrażliwym obszarem są wiaty śmietnikowe. Utrzymanie porządku w ich wnętrzu oraz okolicy nie jest tylko kwestią estetyki, lecz przede wszystkim bezpieczeństwa.

Dbanie o tereny zielone wspólnot mieszkaniowych w Gdańsku

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych Gdańsk może obejmować również sprzątanie terenu wokół budynków, np. trawników i placów zabaw. Wiadomo, że pozostawione na placach i trawnikach śmieci, uszkodzone elementy małej infrastruktury, puszki i butelki nie tylko zakłócają estetykę, ale mogą stanowić zagrożenie dla bawiących się dzieci.

Puszki po piwie pozostawione w pobliżu ławek czy ulotki reklamowe porozrzucane po okolicy również nie stanowią odpowiedniej wizytówki dla wspólnoty. Firmy świadczące usługi sprzątania mogą zająć się również  utrzymaniem w odpowiednim stanie terenów zielonych. Co więcej, można zlecić im także generalne porządki po przeprowadzanych remontach lub sezonowe mycie elewacji za pomocą myjek ciśnieniowych.